sys-logo Slika
Kontakt telefon
+387 60 31 688 41
Slika
UDRUŽENJE ALTRUISTA "RUKE PRIJATELJSTVA" je osnovala grupa entuzijasta I humanitaraca na čelu sa Selmom Zukić, Mersudinom Bečićem i Velidom Zukić.

Ono je osnovano u Sarajevu i upisano u Registar Udruženja kod Ministarstva pravde BiH na dan 17.04.2017. godine pod registarskim brojem; UP09-07-1-2240/16, a u poreskoj upravi Federacije BiH, Kantonalnu ured Tuzla, registrovano 08.05.2017. godine pod ID 4210283710008.

Od svojih početaka do danas Udruženje je prošlo težak i trnovit put, ali prestanak rada nikada, ni za trenutak, nije bila opcija.

Danas se gro aktivnosti udruženja odvija kroz Dječiju javnu kuhinju Lukavac koja broji oko 400 korisnika, od čega je 180 djece, 80 demobilisanih boraca, a ostalo su stari, bolesni i siromašni građani grada Lukavca.

Udruženje nema nikakav izvor stalnih prihoda niti podršku vlasti sa bilo kojeg nivoa, od općinskog/gradskog, preko Kantonalnog pa sve do Federalnog i Državnog nivoa vlasti.

Kontinuitet u radu osiguravaju ISKLJUČIVO donacije i prilozi humanih ljudi I društveno odgovornih kompanija.

Rad Dječije javne kuhinje Lukavac prati gotovo konstantna nestašica osnovnih živtnih namirnica.

Nakon gotovo sedam godina postojanja, mi i ne pomišljamo na odustajanje, nego planiramo da damo sve od sebe da proširimo opseg svog djelovanja i da u dogledno vrijeme u podjelu dnevnih toplih obroka uključimo I oko 160 osoba koje su na "listi čekanja".

Svi korisnici usluga dječije javne kuhinje Lukavac su uključeni na spisak na osnovu dokaza da pripadaju u ugroženu kategorije građanstva, te uz potvrdu od Centra za socijalni rad Lukavac i Biroa Rada.

Dječija javna kuhinja Lukavac u daljnjem radu planira proširenje svojih prostorija kako bi u svom sastavu imala i menzu u kojoj bi korisnici mogli jesti svoje obroke na licu mjesta.
0 0
© 2017 - 2024 djecijajavnakuhinjalukavac-uarp.com. Napravljeno sa mojWeb 2.10.5 | LEFTOR